נחום תקום דמות – 5312

נחום תקום בגובה מטר, המשמש לפעילות נמרצת ופריקת מתח ואגרסיות בקרב הילדים תוך התאמה לפעילות רצויה בגני ילדים, במכוני ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה וקרב מגע.

Price: $0.00

Previous Page