נחום תקום לטף 5304 + 5314

נחום תקום לטף המגיע בגדלים שונים , באיור דמות בהבעות פנים שונות, המשמש לפעילות נמרצת ופריקת מתח בקרב הילדים תוך התאמה לפעילות רצויה בגני ילדים, במכוני ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה וקרב מגע.

Price: $0.00

Previous Page