בריכת כדורים מערכת טיפוס גלישה – 3149/3102/1171

בריכת כדורים משולבת במערכת טיפוס וגלישה הכוללת קוביה, מדגרות, שיםוע ומדרגות עגולות. מאפשרת פעילות מגוונת והפרדה בין כל חלקי המערכת לפי אופי וגיל הילדים.

Price: $0.00

Previous Page