גליל אויר – 1350

גלילי אויר המגיע בקטרים ואורכים שונים ומאפשר פעולות מגוונות בהתאם לצרכי הילד או המבוגר. הגליל משמש הן לשעשוע והן לצרכים טיפוליים על ידי מרפאות בעיסוק ופיזיותרפיסטים ,גלילי האוויר ניתנים לניפוח לדרגות קושי שונות.

Price: $0.00

Previous Page