מנהרה מרופדת – 4066

מנהרה מחוזקת וקשיחה המשמשת לפעילות מגוונת ומוגנת. המנהרה מאפשרת פעילות של מספר ילדים בו זמנית, תוך הפעלת שיווי משקל ואחיזה תוך כדי גלגול. המנהרה מאפשרת הפעלה של מספר ילדים בו זמנית תוך הפעלת כוח בשיתוף פעולה או בכיוונים מנוגדים.

Price: $0.00

Previous Page