מסלול 1008

• בריכות כדורים בכל צבע צורה וגודל לפי דרישת הלקוח מספוג
סט קוביות מישחק מספוג -מדהים להתפתחות מוטורית למישחק והנאה
•סט גימבורי
•גלגל ענק עם תומכים +משולשים מהצדדים
•מיגלשת גירפה
• מיתקן גימבורי חדש חדש

Price: $0.00

Previous Page