ערכת פעילות לטף

ערכת פעילות לטף בעלת ארבעה כיווני הפעלה בדרגות קושי משתנות לפעילות בעזרת מטפל או בפעילות אקראית תוך שיפור היכולות הסנסומוטוריות של הילדים.

Price: $0.00

Previous Page