הר טיפוס גלישה

מתנפח טיפוס וגלישה רב שלבי לתחרות בזוגות וקבוצות מרובות משתתפים תוך הפעלה אתגרית משתנה על פי אופי הילדים.

Price: $0.00

Previous Page