לוח קסילופון – קומפי

כלי הקשה זה מאפשר לילד להפיק צלילים בעזרת מקל ההקשה תוך התאמה בין יד לעין וויסזות עוצמת ההקשה.

Price: $0.00

Previous Page