משחקי התאמת צורות

בלוח זה הילד מתאים את הצורות למקומן הנכון המשחק מנחיל לילד את היכולת להבדיל ולזהות צורות וכך לגבש מושגי צורות כחלק מהסביבה ההבחנה החזותית משכללת את יכולת ההתבוננות וההכללה.

Price: $0.00

Previous Page