משחק הזיכרון

לוח משחק המתבססעל דמויות ,מפתח אצל הילד את הזיכרון והריכוז תוך שיכלול המוטוריקה העדינה.

Price: $0.00

Previous Page