קומפי קאר

מכונית קומפי בעלת מחשב וצג דיגיטלי המאפשרת משחקים אינטראקטיביים באפליקציות שונות המאפשרות פעילות מכוונת או אקראית על פי אופי הילדים או מתחם הפעילות הכללי.

Price: $0.00

Previous Page